Een frisse blik op support

Ze vertelt in brokjes haar verhaal. Een fusie, boventallig, ‘zwemmen’ op een zijspoor in de organisatie, vermoeidheidsklachten. Ik noem haar Anna. Aan het werk wil ze, maar het lukt niet. Anna: ‘Ik zou zo graag willen dat er iemand voor me is in dit proces. Ik ben zo alleen aan het ploeteren.’ We besluiten om samen een aantal keer te gaan wandelen.

Basisbehoefte
Het gevoel dat er iemand voor je is. Dat iemand je ziet. Dat er voor je ‘gezorgd’ wordt. Dat is een basisbehoefte. Wanneer we voelen dat we niet alleen zijn, kunnen we ontspannen. Dat scheelt heel veel stress. Hoe meer je je gesteund voelt door mensen die om je geven, des te beter je je zult voelen.

Support opmerken
Soms zien we over het hoofd welke steun er al is. Een bemoedigend telefoontje van een vriend, een lief kaartje van je moeder, een luisterend oor van een vriendin bij wie je ongegeneerd je verhaal kunt doen, een warme omhelzing van je partner, een instemmende knik van een collega bij een overleg. Uitingen van steun zijn vaak klein en alledaags. Steun opmerken die er al is, versterkt onze innerlijke kracht.

Support voedt
Het is niet gek als je steun uit de omgeving even niet meer ziet. Eén opgetrokken wenkbrauw van je partner kan genoeg zijn om je alleen te voelen. Anna voelde zich alleen. Door met nieuwe ogen te kijken kon Anna de steun van haar man en dochter weer voelen. Ook al begrepen ze niet al haar worstelingen en verdriet, Anna kon wel hun liefde en warmte voelen. En absorberen. Dat deed haar goed. Het werkte voedend en ontspannend. Anna voelde zich gestut door mensen van wie ze weet dat zij haar een warm hart toedragen in deze lastige tijd. Anna durfde ook meer op haar eigen capaciteiten te vertrouwen. Op eigen kracht heeft ze een nieuwe baan gevonden. Ze is tevreden. Anna: ‘Van buiten is er niet zoveel veranderd. Van binnen wel. Het is anders. Steviger.’

Hulpbron
Net als Anna dragen we allemaal een vracht aan taken, uitdagingen, zorgen, zelfkritiek, fysieke en emotionele pijn, verlies, ziekte, stress en frustratie van alledag. Kun jij de ‘load’ voelen? In de gezondheidswetenschappen bestaat een model waarin hoe je je voelt is gebaseerd op 3 factoren: je vracht (‘load’) en je kwetsbaarheden en als tegenwicht de hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Hoe groter je vracht of kwetsbaarheden, des te meer hulpbronnen je nodig zult hebben om balans te vinden. Eén hulpbron is zien wie er daadwerkelijk om je geven en er voor je zijn en die liefde toelaten.

Wie dragen jou een warm hart toe? Van wie weet je dit inmiddels?

Hoe meer je je gesteund voelt, des te makkelijker jij er voor anderen zult zijn.

Terug